× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

31-38. Sátán kiképzése alatt - (31-37 vers) Nagyon komoly igazságokat szól itt. Hányan dicsekedtek már, hogy senkinek sem szolgálnak, mégis közben a legkegyetlenebb kényúr szolgái. A Sátán kiképzése alá adták magukat, ezért a Sátán irányítása szerint bánnak Isten népével. Hányan vannak, akik bár hallják az igazság szavait, gyűlölik az üzenetet és a hírnököt, mivel az igazság megzavarja őket gonosz cselekedeteikben! {5BC 1136.6}   

„Azt beszélem, amit Atyámnál láttam - folytatta Jézus - ti azt cselekszitek azért, amit atyáitoknál láttatok." Szavaival két csoportot ecsetel. A világosság gyermekeit, akik engedelmeskednek az igazságnak, és az igazságot elvető sötétség gyermekeit. (1899, 136. kézirat) {5BC 1136.7}   

44. (Lásd 2Mózes 2:17; Malakiás 4:1 értelmezését) Sátán mesterműve - A sötétség hatalmasságai a Sátán ellenőrzésébe esett emberi észközökkel összefogva ismét megelevenítik majd Krisztus elítélésének és megfeszítésének eseményeit. A sátáni hatásoknak engedve szörnyeteggé válnak. így akiket Isten a maga képmására és alkotójuk dicsőítésére és tiszteletére teremtett, sárkányok lakhelyévé válnak. Sátán a hitehagyott fajban látja majd mesterművét - az ő képmását tükröző embereket. (1894, 39. kézirat) {5BC 1136.8}   

Ördögi zengzet - Mikor lelket ejtenek foglyul a Krisztus soraiból, a Sátán zsinagógája pokoli diadaltól zeng. (1893, 12/a. levél) {5BC 1136.9}