× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1,2. A figyelem Jézus születésére terelése - Az Úr indította a három bölcset, hogy keressék meg Jézust. Ő irányította útjukat a csillaggal. Mikor Jeruzsálem közelébe értek, a csillag eltűnt, Jeruzsálemben kellett hát tudakozódniuk. Lehetetlennek tartották, hogy a főpapok és írástudók ne tudnának a fontos eseményről. A bölcsek érkezése az egész nemzet tudomására hozta utazásuk célját, az akkor lepergő fontos eseményekre terelve figyelmüket. (2Lelki ajándékok 26) {5BC 1077.1}   

16-18. A hűség ártalmatlanná tette volna a haragot - Isten azért engedte meg ezt a borzalmas szerencsétlenséget, hogy megalázza a zsidó nemzet kevélységét. Bűneik és gonoszságaik túlontúl növekedése miatt az Úr megengedte a gonosz Heródesnek a zsidók ilyetén megbüntetését. Ha kevésbé kevélyek és nagyravágyók lettek volna, ha tiszta, ártatlan, ártalmatlan életet éltek volna, ha egyszerűen, őszintén, mesterkéletlenül viselkedtek volna, az Úr megóvta volna őket attól, hogy ellenségeik így megalázzák és bántalmazzák őket. Isten föltűnő módon ártalmatlanná tette volna a király népe elleni haragját, ha hűségesek és tökéletesek lettek volna ö előtte. Ámde az Úr nem tudott fáradozni értük, mert cselekedeteik utálatosak voltak szemében. (2Lelki ajándékok 28) {5BC 1077.2}