× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

23. fejezet

18-25. Lásd Máté 27:15-26 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1124.7}   

20-23. Lásd Máté 27:22,23 hozzászólását. {5BC 1124.8}   

23,24. Lásd Máté 27:25,26 magyarázatát. {5BC 1124.9}   

26. Lásd Máté 27:32 fejtegetését. {5BC 1124.10}   

33. Lásd Máté 27:38 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1124.11}   

38. Lásd Máté 27:37 értelmezését. {5BC 1124.12}   

40-43. Mentés az élet utolsó óráin - Az üdvözültek közül némelyek életük utolsó óráin ragadták meg Krisztust. Ezeket majd a mennyben fogják tanítani, mert halálukkor nem értették meg teljesen a megváltás tervét. Krisztus az élet vízének pártjára vezeti az üdvözülteket és föltárja előttük, amit a földön nem állt módjukban megérteni. (1905, 203. levél) {5BC 1124.13}   

42, 43 Haldokló bűnös ragadja meg a haldokló Megváltót - Munkássága legvégéig Krisztus bűnösöknek bocsátott meg. A legsötétebb éjjelen, mikor Betlehem csillaga már-már eltűnt, az erkölcsi sötétség közepette íme ott tündöklik a haldokló bűnös hitének ragyogása, amint megragadja a haldokló Megváltót. {5BC 1124.14}   

Az ilyen hitet a tizenegyedik órán elhívott munkás jelképezi, aki az egész nap fáradozókkal azonos jutalomban részesül. A lator komolyan kérte, mim aki megértette, hogy Jézus megmentheti őt. S a hangjából kicsendülő reménység gyötrelemmel elegyedett, mert tudta, hogy ha Jézus nem bocsát meg neki, akkor elveszett, örökre elveszett. Jézusra vetette hát tehetetlen, haldokló testét és lelkét. (1897, 52. kézirat) . {5BC 1125.1}   

44. Lásd Máté 27:45 értelmezését. {5BC 1125.2}   

45. Lásd Máté 27:51 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1125.3}   

46. Lásd Máté 27:50; János 19:30 fejtegetését. {5BC 1125.4}   

46,47. Lásd Máté 27:45,46 hozzászólását. {5BC 1125.5}   

47. Lásd Máté 27:54 magyarázatát. {5BC 1125.6}