× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

19. fejezet

12,13. Lásd Máté 25:14,15 megjegyzéseit. {5BC 1122.7}   

41-44. Jelen bűnök rögzítik a bűnösséget – A Jézus által elítélt nemzedék nem volt felelős szülei bűnéért, csak amennyiben szüleik bűnös útját követték s ezzel magukat is felelőssé tették az Isten ősi hírnökeivel szemben követett gyűlölet és bosszú útjáért. Ok jelen kegyelmet és figyelmeztetéseket vetettek el, ezért tapadt rájuk bűnösség, melyet a bikák és bakok vére nem tudott lemosni. Kevély, önigazult és konok voltukkal egyre messzebb távolodtak a mennytől, mígcsak az ördög készséges alattvalóivá nem lettek. A zsidó nemzet századok óta kovácsolta a béklyókat, melyeket ez a nemzedék visszavonhatatlanul magára rögzített. (3Lelki ajándékok 10) {5BC 1122.8}   

42. Lásd Máté 23:37-39 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1122.9}   

44. Lásd Máté 24:2 fejtegetését. {5BC 1122.10}