× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

14. fejezet

16,17. Lásd Máté 22:2-4 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.19}   

28-33. A gyönge a Mindenható cselekedeteit viheti véghez - Ránk is, mim a tanítványokra, Krisztus azt a föladatot hárította, hogy juttassuk el az igazságot a világhoz. De mielőtt hozzáfognánk ehhez a fontos, támadó hadviseléshez, melytől emberek örök sorsa függ, Krisztus az ár mérlegelésére szólít. Biztosít, hogy ha osztatlan szívvel fognak hozzá, ha a világosság hordozóiként adják át magukat, ha megragadják erejét s békét kötnek vele, emberfölötti segítségben részesülnek, mely képesíti őket, hogy gyöngeségük ellenére a mindenható cselekedeteit végezzék. Ha Istenbe vetett hittel haladnak előre, nem buknak el és el sem csüggednek. Ehelyett csalhatatlan eredményességről biztosítja őket. (Szemle és hírnök 1898 március 15) {5BC 1121.20}