× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

12. fejezet

1. (Máté 16:6) Álszentség akár a kovász - (Dániel 12:1). . . Megváltónk kortársai elé tárta bűneiket. Egyszerű szavai fölrázták hallgatói lelkiismeretét, de a Sátán ellensúlyozó eszközei helyet kerestek elméleteiknek, hogy eltereljék a figyelmet a világosan kifejtett igazságról. Mikor a nagy tanító fontos igazságokat fejtegetett, az írástudók és farizeusok a tanítványok és Krisztus köré gyülekeztek és vitát kiváltó kérdéseket tettek föl. Úgy tettek, mintha meg szeretnék ismerni az igazságot. Ez alkalommal, mint sok más esetben, félbeszakították Krisztust. Pedig ő azt szerette volna, hogy tanítványai meghallgassák szavait s ne engedjék, hogy bármi elterelje figyelmüket. Ezért figyelmeztette őket: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami az álszentség." A farizeusok úgy tettek, mintha közelebb szeretnének kerülni a belső körhöz. Amint az Úr Jézus a tévedések ellentétekém kifejtette az igazságokat, a farizeusok úgy tettek, mintha meg akarnák érteni az igazságot, mégis más irányba szerették volna elterelni a figyelmet. {5BC 1121.9}   

Az álszentség olyan, mim a kovász, az élesztő. A kovász elrejtőzve lehet a lisztben; jelenléte rejtve maradhat, mígcsak ki nem fejti hatását. Befurakodva hamarosan átjárja az egész tésztát. Az álszentség titkon működik, s ha megtűrik, kevélységgel és hiúsággal tölti be a gondolkodást. Ma is a farizeusokhoz hasonló megtévesztéseket gyakorolnak. Mikor az Üdvözítő ekként figyelmeztetett, azokat intette óvakodásra, akik hisznek benne. Ne Hatódjunk át ilyen lelkülettel, ne váljunk olyanokká, mint akik tőrbe akarták ejteni a megváltót. (1896,43. kézirat) {5BC 1121.10}   

10. Lásd Máté 12:31,32 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.11}   

16-21. Lásd 1 Sámuel 25:10.11 fejtegetését. {5BC 1121.12}   

35. Lásd Máté 25:7 hozzászólását. {5BC 1121.13}   

48. (János 15:22) Isten próbái különbözők - Istennek egészen más vizsgái vannak a pogányok, mint az azokon a helyeken élők számára, ahol bőséges az igazság és világosság ismerete. A pogány országokban élőktől az életszentség olyan mértékét fogadja el, mellyel a keresztény országokban élőknél nem elégszik meg. Akiknek nem sokat adományozott, azoktól nem sokat vár el. (1899, 130. kézirat) {5BC 1121.14}   

50. Lásd Máté 26:42 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.15}   

51. Lásd Máté 10:34 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.16}