× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

10. fejezet

13-15. Lásd Máté 11:20-24 megjegyzéseit. {5BC 1121.1}   

27. Lásd Máté 22: 37-39; Márk 12:30 fejtegetését. {5BC 1121.2}