× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

9. fejezet

23. (Máté 16:24; Márk 8:34. Lásd Máté 11:28-30 megjegyzéseit) A kereszt alóli kibújás a jutalom elvesztését jelenti - (idézi 23-at) Szavai mindenkinek szólnak, aki keresztény akar lenni. A keresztet elkerülő ember elveszíti a hűségesnek ígért jutalmat. (1901, 144. levél) {5BC 1120.11}   

28-31. Lásd Máté 17:1-3 értelmezését. {5BC 1120.12}