× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

7. fejezet

29,30. (Máté 13:15; János 12:39,40) A farizeusok nem vakon ellenezték Krisztust - A farizeusok, írástudók és fejedelmek eltökélték, hogy nem látják meg az igazság bizonyítékait és elkerülték a leg magától értetődőbb következtetéseket. Konok hitetlenségük igazolására megragadtak minden alkalmat, hogy Jézus tanításaiból belekössenek bármi félremagyarázhatóba, rosszul alkalmazhatóba vagy hazug színben feltüntethetőbe. Mikor lehetetlenség volt félremagyarázni szavai igazát, ezek az Isten ellenük szóló tanácsát elvető emberek olyan kérdésekkel hozakodtak elő, melyeknek semmi közük sem volt a szőnyegen levő tárgyhoz. Ilyen fogásokkal akarták elterelni a nép figyelmét azokról a tanításokról, melyeket Jézus meg akart értetni velük. Nagy ravaszul elkerülték az igazságot. A farizeusok nem vakon ellenezték Krisztus tanításait, hiszen az igazság mély benyomást tett rájuk. Az igazságnak szegültek ellene, ellene álltak meggyőződésüknek, behunyták szemüket, hogy ne lássanak, megkeményítették szívüket, nehogy értsenek és megtérjenek; nehogy Krisztus meggyógyítsa őket. (Szemle és hírnök 1892 október 18) {5BC 1120.9}