× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

5. fejezet

29. (Máté 9:9,10; Márk 2:14,15) Máté jobban tisztelte Krisztust - Hálás alázattal Iá akarta mutatni a megtiszteltetés iránti megbecsülését,, ezért összehívta, akik üzleti ügyekben, szórakozásokban és bűnben barátai voltak, és nagy lakomat szerzett az Üdvözítő tiszteletére. Ha Jézus meghívta öt, aki oly igen bűnös és méltatlan volt, akkor bizonyosan elfogadja előbbi barátait, akik, Máté szerint, sokkal értelmesebbek voltak nála. Olthatatlan vágy égett benne, hogy ők is részesüljenek az irgalmasság jótéteményében és Krisztus kegyelmében. Szerette volna, ha látják, hogy Krisztus nem veti meg és nem gyűlöli az írástudók és farizeusok módjára a vámszedőket és bűnösöket. Azt akarta, hogy áldott megváltóként ismerjék meg Krisztust. {5BC 1120.1}   

A lakomán Krisztus foglalta el a főhelyet. Máté most már a Krisztus szolgája lett, s azt akarta, hogy barátai is tudják, milyen megvilágításban látja vezetőjét és mesterét. Tudatni akarta velük, hogy nagy megtiszteltetésnek tekinti az ilyen királyi vendég látogatását. {5BC 1120.2}   

Jézus sohasem utasította vissza a hasonló díszebédekre való meghívást. Mindenkor az a cél lebegett szeme előtt, hogy hintse, egyre hintse hallgatói szívébe az igazság magját, és megnyerő beszédével és magaviseletével emberekét vonjon magához. Krisztus mindent kifejezett céllal tett, s a most nyújtott tanítás is időszerű és helyénvaló volt. Jelenlétével hirdette, hogy a vámszedők és bűnösök sincsenek kirekesztve jelenlétéből. Vámosok és bűnösök tehettek tanúságot, hogy Krisztus jelenlétével tüntette ki őket és elbeszélgetett velük. (1898, 3. kézirat) {5BC 1120.3}   

30. Lásd Máté 9:11 értelmezését. {5BC 1120.4}   

31,32. Lásd Máté 9:12,13 fejtegetését. {5BC 1120.5}   

32. Lásd Máté 9:13 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1120.6}   

37,38. Lásd Máté 9:17 magyarázatát. {5BC 1120.7}