× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

1-4. Lásd Máté 4:1 -4 fejtegetését. {5BC 1119.8}   

1-13. Lásd Máté 4:1-11, János 2:1,2 értelmezését. {5BC 1119.9}   

2. Lásd Máté 4:1,2 magyarázatát. {5BC 1119.10}   

5-8. (Máté 4:8-16) Sátán szövetkezni akar Krisztussal - (idézi 5-8-at). Ez az Isten, elleni elbizakodottság és sértés fölháborította Krisztust és arra késztette, hogy isteni tekintélyét érvényesítve elküldte Sátánt. A Sátán itt büszkén és fennhéjázón a világ jogos és örökös uralkodójának, a világ minden dicsősége birtokosának mondta magát, minthacsak ő teremtette volna mindazt a gazdagságot és dicsőséget, melyet a világ magában foglalt. Szövetkezni akart Krisztussal, máris ráruházva jogcímét, ha leborulva imádja őt. {5BC 1119.11}   

A Sátán itt a lehető legjobb megvilágításban mutatta meg Krisztusnak a világ országait. Fölajánlotta neki ezeket, ha leborulva imádja őt. Azt mondta, hogy lemond a világra támasztort igényeiről. Sátán tudta, hogy hatalma szükségszerűen korlátolt s végül még ezt is el fogja veszíteni, ha a megváltás terve megvalósul. Tudta, hogyha Jézus meghal az- emberek megváltásáért, az ő hatalma véget ér s el keli pusztulnia. Ezért az volt jól átgondolt terve, hogy hacsak lehetséges, meghiúsítsa azt a csodálatos tervet, melynek megvalósítását Isten Fia most elkezdte. Ha az ember megváltásának terve meghiúsul, akkor ő megtarthatja a birodalmat, melyre itt most jogot formált. S ha sikerül neki, azzal hízelgett magának, hogy a menny Istenével dacolva fog uralkodni. (Megváltás vagy Krisztus első eljövetele 50) {5BC 1119.12}   

6. Két csoport, két lobogó - A Sátán a maga területének nevezte a világot. Itt a székhelye s mindenkit a magáénak tekint, aki nem akarja megtartani Isten parancsolatait, aki elveti a világos „így szól az Úr"-t Ezek az ellenség lobogója alatt állnak, mivel csupán két csoport létezik a világon. Valaki vagy az engedelmesek, vagy az engedetlenek lobogója alatt áll. (1898, 41. kézirat) {5BC 1119.13}   

8. Lásd Máté 4:10 kiegészítő megjegyzéseit {5BC 1119.14}   

13, Lásd Máté 4:11 kiegészítő megjegyzéseit {5BC 1119.15}   

18, 19. (Máté 7:29; 22:29; Márk 12:37) Örömüzenet a szegényeknek - Krisztus eljött, hogy hirdesse a szegényeknek az evangélium örömüzenetét. Ott érte el a szegényeket, ahol voltak. Világos, egyszerű igazságokat tárt eléjük. Mennyire érthető a nyelvezete! Még a legszegényebb, a tanulatlan, a tudatlan is meg tudja érteni. Egyetlen egyénnek sem kellett szótárhoz fordulni, hogy megértsen hangzatos, fellengzős szavakat, melyek a legnagyobb tanító ajkáról hangzottak volna. Bár a papok, fejedelmek és a törvénytudósok magukat tartották a nép egyedüli tanítóinak, Jézus megmondta a nagytudású rabbiknak, hogy nem ismerik az írásokat, sem Isten hatalmát. (Szemle és hírnök 1887 július 19) {5BC 1119.16}