× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

2-4. Lásd 1:76,77 kiegészítő megjegyzéseit {5BC 1119.4}   

7-9. Lásd Máté 3:7,8. kiegészítő megjegyzéseit {5BC 1119.5}   

15, 16. (János 1:26,27) Világi nagyravágyás nélkül - A nép azt gondolta, hogy János a megígért üdvözítő, élete annyira önzetlen, alázattal és lemondással teljes volt. Lelkes buzgalommal tanított, intett, dorgált. Küldetése folyamán nem tért le sem jobbra, sem balra, hogy kedvezésre, vagy helyeslésre találjon. Nem vágyott világi megtiszteltetésre vagy méltóságra, hanem alázatos szívű és életű volt. Nem öltött magára őt meg nem illető tisztségeket. Követőinek megmondta, hogy nem ő a Krisztus. (2Jövendőmondás lelke 57) {5BC 1119.6}   

{5BC 1119.7}