× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

12. fejezet

30. (Prédikátor 9:12; Lukács 10:27; Róma 12:11; Kolossé 3:23) Minden képességgel szolgálnunk kell - A testi erőt és képességeket Isten iránti szeretetből fakadó szolgálatba kell állítanunk. Az Úr tart igényt testi erőnkre, s testi erőtök és képességeitek helyes felhasználásával nyilváníthatjátok ki Isten iránti szereteteteket, az elvégzésre váró munkákat végezve. Istennél nincs személyválogatás... {5BC 1112.2}   

Tudás rejlik a legegyszerűbb munkában, s ha mindenki úgy tekintené azt. nemes vonást ismernénk föl a munkálkodásban. Végezzünk bármi munkát szívvel és lélekkel. Mezőgazdasági vagy gépészeti foglalkozásokban is bebizonyíthatják Istennek, hogy nagyra értékelik mind a szellemi képességek, mind a testi erő ajándékát. Használjuk föl a kiművelt képességet, hogy a munka jobb módszereit találjuk meg. Az Úr ezt kívánja tőletek. Minden szükséges munka tiszteletreméltó. Isten törvénye legyen tevékenységünk mértéke, s ez meg fog nemesíteni és szentelni mindennemű munkát. Bármi kötelesség hűséges végzése nemessé teszi a munkát, s Isten által helyeselt jellemről tesz tanúságot. {5BC 1112.3}   

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből." Isten a szívből jövő, lélekből fakadó, teljes erővel végzett szolgálattal kifejezésre jutó szeretetet kívánja. Ne törpüljünk el semmi Istennek végzett szolgálatban. Bármilyen képességet kölcsönzött is nekünk, használjuk föl értelmesen a szolgálatára. Használattal kétségkívül megerősítjük azokat; ám a lehető legjobbra kell törekednünk. Szükség van az értelmes és művelt képességre, hogy a földművelés, építkezés és más területek legmegfelelőbb módszereit dolgozzuk ki, hogy a munkás ne hiába fáradozzék... {5BC 1112.4}   

A munkás kötelessége nem csupán erejét, hanem értelmét és szellemi képességeit is beleadni abba, amit elvállal... Azt választhatod, hogy helytelen irányban rögződj meg, mert nincs benned eltökéltség, hogy kézbe vedd magad és megjavulj. Vagy pedig ápolod képességeidet és erőidet, hogy a legkiválóbb szolgálatot végezd, s akkor meglátod, hogy mindenhol keresni fogják szolgálatodat. Teljes mértékben értékelni fognak. „Ami tenni valót a kezed talál, végezzed teljes erőddel." „Ne legyetek hanyagok ügyeitekben, legyetek buzgó lelkűek, az Úrnak szolgáljatok."( 1894, 8. kézirat) {5BC 1112.5}   

30,31. Lásd Máté 22:37-39 fejtegetését. {5BC 1112.6}   

37. Lásd Lukács 4:18, 19 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1112.7}