× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

24. fejezet

2. (Lukács 19:44) Angyalok végezték a pusztítást - Az emberek milliókat fölemésztő, költséges épületeket emelnek. Külön fölhívják a figyelmet építészeti szépségére, szilárdságára. De az Úr arra tanított engem, hogy a szilárdságuk és fényűzésük dacára az épületek a jeruzsálemi templom sorsára jutnak. A csodálatos templom összeomlott. Isten angyalokat küldött a pusztítás végzésére, hogy kő kövön ne maradjon. (1906, 35. kézirat) {5BC 1098.7}   

23.24. (7:20,21; Ésaiás 8:20; Márk 13:21,22; Lukács 21:8; János 10:2-5; 5:10; Uános 2:4) Hogyan ismerjük 151 a hamis Krisztust - Krisztusban kell lehorgonyozva, meggyökerezve és a hitben megalapozódva lennünk. Az ősellenfél az eszközein át ügyködik. Kiválasztja azokat, akik nem isznak az élő vízből, akik valami újszerűre és szokatlanra szomjaznak, s akik képesek bármilyen éppen adódó forrásból inni. Hangok hallátszanak: Itt a Krisztus, ott a Krisztus. Ne higgyünk nekik. Az igaz pásztor hangjában tévedhetetlen bizonyíték van, és az ő követésére szólít minket. Ezt mondja: „Megtartottam Atyám parancsolatait." Az Isten törvénye iránti alázatos engedelmesség ösvényére vezeti nyáját és sohasem biztatja őket a törvény áthágására. {5BC 1099.1}   

Az idegen hang annak hangja, aki nem tiszteli Isten szent, igaz és jó törvényét, és nem engedelmeskedik annak. Sokan nagyon tetetik a szentséget, csodatetteikkel kérkednek, azzal, hogy meggyógyítják a beteget, de közben semmibe veszik a szentségnek ezt a döntő mértékét. Kinek a hatalmával gyógyítanak? Egyikük szeme sincs nyitva a törvény megszegésére. Isten szerény, szófogadó gyermekeiként foglalnak-e állást, készen engedelmeskedni Isten összes kívánalmának? János tanúskodik Isten állítólagos gyermekeiről: „Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg az ő parancsolatait, hazug az és nincs meg abban az igazság." {5BC 1099.2}   

Senkinek sem elkerülhetetlen, hogy félrevezessék. Isten törvénye olyan szent, mint az Úr királyi széke, és ő a törvénnyel fog megítélni minden embert. Nincs is más mérték, mellyel a jellemet le lehetne mérni. „Ha nem ez szerint szólnak, nincs bennük világosság." Mármost Isten igéje szerint lesz-e eldöntve a kérdés, vagy az emberek ámításának adjunk hitelt? Krisztus mondja: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket." Ha akiken keresztül a gyógyulás végbemegy, e jelenségek következtében hajlandók elnézni Isten törvényének semmibevevését s folytatni engedetlenségüket, noha bármilyen és minden mértékig rendelkeznek is az erőhatalommal, abból még nem következik, hogy Isten nagy hatalmával rendelkeznének. Ellenkezőleg. A nagy csaló csodatevő hatalma az. Ő az erkölcsi törvény megrontója, aki minden fogást igénybe vesz, hogy elvakítsa az embereket tényleges természete felől. Az írás figyelmeztet, hogy az utolsó napokban jelekkel és hamis csodákkal mesterkedik. A próbaidő lezárásáig folytatja, hogy bizonyítékként használja arra, hogy ő a világosság és nem a sötétség angyala. {5BC 1099.3}   

Testvéreim, óvakodjunk a tetetett szentségtől, mely megengedi Isten törvényének áthágását. Akik lábbal tapossák a törvényt s a maguk mértékével ítélik meg magukat, nem lehetnek megszentelődöttek. (Advent szemle és szombat hírnök 1885 november 17) {5BC 1099.4}   

24. Lásd 7:21-23; 2Korintus 11:14 megjegyzéseit. {5BC 1099.5}   

30. Lásd 28:2-4 hozzászólását. {5BC 1099.6}