× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

22. fejezet

2-4. (Lukács 14:16,17) A mennyei lakoma - Bőséges lelki lakoma lett elénk terítve. Isten hírnökei a. leggazdagabb ünnepi ebédet készítették számunkra, Krisztus igazságosságát, a hit általi megigazulást, Isten igéjének túláradó szilárd és drága ígéreteit, az Atyához való szabad járulást Jézus Krisztus által, a Szentlélek vigasz-tatásait, s az Isten országában való örök élet jól megalapozott biztosítékát. Mi mást tehetett volna még értünk Isten, amit nem tett meg, hogy elkészítse az ünnepi, mennyei lakomát? (Szemle és hírnök 1899 január 17) {5BC 1097.4}   

11,12. Igével táplálkozni - Az Úr lakomát készített számunkra. Elénk tárja igéjének kincseit. Nekünk pedig mennyei ruhában kell megjelennünk ott. Krisztus igazságosságának fehér palástjában, melyet minden vendég számára elkészített. (1901, 70. kézirat) {5BC 1097.5}   

(Jelenések 7:13,14) A nagy nyomorúságból - Ne feledjük, hogy akit mennyegzős ruhával találnak, mind a nagy nyomorúságból jött. (Szemle 1894 április 17) {5BC 1097.6}   

29. Lásd 5:13, 14; Jeremiás 8:8; Lukács 44:18,19 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1097.7}   

37-39. (Márk 13:30, 31; Lukács 10:27; Kolossé 2:10) Krisztusban teljesek - Isten törvénye elvárja, hogy az ember Istent szeresse mindenek fölött, felebarátját pedig mint önmagát. Ha az Úr Jézus kegyelme által ezt tökéletesen elérjük, teljes egészek leszünk Krisztusban. (1892, 11. levél) {5BC 1097.8}