× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

21. fejezet

18-20. (Márk 11:12-14) Gyümölcstermő ágak - Az Úr megéhezett. Jézus olyan népet képvisel itt, mely éhezi a gyümölcsöt, melyben részesülniük kellett volna, de melyet nem kaptak meg a látszólag dúsan virító fügefától. Senki sem gondoskodott azon nép lelki szükségleteiről, melynek megmentéséért Urunk életét ígérte, hogy kegyelmével és igazságosságával megmenti őket. {5BC 1096.12}   

Mikor az Úr azzal a néppel van, mely ismeretekkel és előnyökkel rendelkezik a lelki fölvilágosultság terén, s mikor továbbadják, amit Istentől nyertek, akkor ők gyümölcstermő ágak. Isten gazdag áldásában részesülnek, s gyümölcsöt teremnek. Isten kezében és a Szentlélek hatása alatt biztos eredményként hatalmas hódítók lettek. Folyamatosan a világ elé tárják Isten nagy jóságát, nem csupán lelki, hanem ideiglenes ügyeikben is. Az ilyenek győzni fognak, mert Isten igazán velük van. (1912, 65. kézirat) {5BC 1097.1}   

28-31. Semmi dicséretre méltó - Krisztus nem ítélte el az első fiút, amiért nem hallgatott az első parancsra; de meg sem dicsérte. Akik annak szerepét töltik be, aki így szólt: Nem megyek, nem érdemelnek dicséretet. Nyílt egyenességüket ne mondjuk erénynek. Az igazság és szentség által megszentelten ez a nyílt jellem Krisztus bátor tanújává válhat. De ha bűnös gyakorolja, mint a példázatban, akkor sértő és kihívó, csaknem istenkáromló ez a viselkedés. Csak mert valaki nem álszent, azért még ugyanolyan bűnös. Mikor a Szentlélek hívásai érnek lelkünkhöz, egyedül az biztonságos, ha haladék nélkül engedelmeskedünk. (1898, 127. kézirat) {5BC 1097.2}   

Ígéretnél többre van szükség - Mint a példázatból látni, Izrael történelmét tanulmányozni kell azoknak, akik Krisztus tanításait akarják gyakorolni. A szőlőskert az egyházat jelképezi. A két fiú kétféle embert ábrázol. Az Úr fölszólítja az egyház tagjait, hogy dolgozzanak szőlőjében. Meg kell értenünk Krisztussal való kapcsolatunkat. Krisztusnak kell szívünkben laknia, hogy tiszta elveket, magasztos indítékokat tartsunk magunk előtt az erkölcsi szilárdságra. A mi dolgunk nem csupán megígérni, hanem megcselekednünk is. Becsületességnek és megvesztegethetetlenségnek kell Istenhez kötnie bennünket, hogy szó szerint betöltsük igéjét. Akik ma hallják az Isten által ma küldött üzenetet, vigyázzanak, nehogy az önhitt zsidók példáját kövessék. Isten nem ígéri, hogy eltávolít utunkról mindent, ami kérdéseket és kétségeket támaszthat szolgái tevékenységét illetően. De elég alapot szolgáltat a hitre, hogy meggyőzze az őszinte, egyenes gondolkodást; ám több bizonyíték sem fogja megváltoztatni az eltökéltséget, hogy ellene álljanak a világosságnak (1899, 127. kézirat) {5BC 1097.3}