× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

19. fejezet

13-15. (Márk 10: 13-16; Lukács 18:15-17) Az emlékek megóvták a gyermekeket az eltévelyedéstől - Ha a kis csoport élete megnyílhatna előttünk, láthatnánk, amint az anyák fölelevenítik gyermekeik emlékezetében ezen nap eseményeit, elismételve nekik a Megváltó nyájas szavait. Azt is láthatnánk, hogy a későbbi évek során e szavak emléke visszatartják a gyermekeket attól, hogy letérjenek az Úr megváltottai számára készült ösvényről. (Idők jelei 1907 december 18) {5BC 1096.9}