× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

18. fejezet

6. Krisztusban ifjak - (idézi I -6-ot) Az itt említett Krisztusban hívő kicsinyek nem csupán-az években fiatalokat jelentik, hanem a Krisztusban kisgyermekeket Figyelmeztetés rejlik e szavakban, nehogy elhanyagoljuk, vagy megvessük gyönge testvéreinket. Nehogy kérlelhetetlenek, követelőzők legyünk, nehogy gáncsoskodásunkkal elítéljünk s így elcsüggesszünk másokat. (Advent szemle és szombat hírnök 1895 április 16) {5BC 1096.4}   

15-17 (Józsué 7:10-26) Némelyeket törölni kell - Akik bűnt követnek el s nem hajlandók bűnbánatot tartani, azokat ne hagyjuk meg a gyülekezet névsorán, nehogy a körülállók a szenteket tartsák felelősnek gonosz cselekedeteikért. A törvényszegés ösvényét taposókat látogassuk meg, fáradozzunk értük, s ha akkor sem tartanak bűnbánatot, zárjuk ki őket a tagságból az Isten igéjében lefektetett szabályok szerint. {5BC 1096.5}   

Aki nem hallgat Isten hű hírnökeinek intésére, azt ne tartsuk meg a tagságban. Hiszen olyanok lesznek, mint Akán Izrael táborában - elámítottak és ámítók. {5BC 1096.6}   

Ákán bűnének és büntetésének alkalma után ki gondolhatná, hogy Isten akarata szerint történik, hogy a megtérni nem hajlandó gonoszul cselekvőknek meghagyják a tagságát? Ez Isten elleni sértés, lenne. (1902,215. levél) {5BC 1096.7}   

18. Lásd János 20:23 megjegyzéseit. {5BC 1096.8}