× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

17. fejezet

1-3. (Márk 9:2-4; Lukács 9:28-31) A két legalkalmasabb szolgálta Krisztust - Az Atya Mózest és Illést választotta Krisztushoz küldött hírnökeként, hogy a menny ragyogásával dicsőítsék meg őt. Azonkívül hogy elbeszélgessenek közelgő győzelméről, mert régen ők is emberként éltek a földön. Ok is átestek emberi szomorúságon és szenvedésen, ezért együtt tudtak érezni Krisztus földi megpróbáltatásával. Illés Izrael látnoka-ként Krisztust képviselte, s föladata is bizonyos fokig hasonló, volt az Üdvözítő munkájához. Mózes meg Izrael vezetőjeként valamikor Krisztus helyben állt, vele érintkezett, az ö utasításait követte. Ezért az Atya trónja köré gyűlt seregből ők voltak legalkalmasabbak, hogy Isten Fiának szolgáljanak. (2Jövendőmondás lelke 329) {5BC 1096.3}