× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

10. fejezet

32. Lásd Lukács 22:70 fejtegetését. {5BC 1089.3}   

34. (Lukács 12:51) Elutasított üzenetek miatt nincs béke - Krisztus kijelentette: „Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak (a földre), hanem hogy fegyvert." Miért? Mert az emberek nem hajlandók befogadni az élet igéit. Mivel hadakoztak az azzal a céllal küldött üzenet ellen, hogy örömet, reményt és életet hozzon számukra {5BC 1089.4}   

Menthetetlennek tartják a zsidókat, mivel elutasították és megfeszítették Krisztust. Pedig ma is gyakran hasonlóan fogadják az Úr által küldött üzeneteket. Ha az Úr utasításai nem egyeznek az emberek vélekedéseivel, harag veszi át az uralmat az ésszerűség fölött, s az emberek azzal játszhatnak az ellenség kezére, hogy ellenzik az Isten által küldött üzeneteket. A Sátán éles fegyverkém használja őket, hogy megállítsák az igazság haladását. (1911, 33. kézirat) {5BC 1089.5}