× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

23. fejezet

26. A fiatalok legbecsesebb áldozata - Gyermekek, jöjjetek Jézushoz. Adjátok Istennek a tőletek telhető legbecsesebb áldozatot: Adjátok neki szíveteket. Ő szól hozzátok, mondván: "Fiam, lányom, add nekem szívedet. Még ha vérpiros lenne is bűnöd, fehérré teszem, mint hó; mert véremmel tisztítalak meg. Családom tagjaivá, a mennyei király gyermekeivé fogadlak titeket. Vegyétek, fogadjátok el bűnbocsánatomat, békémet; ingyen adom. Igazságosságommal, isteni jellememmel, mennyei öltözékkel fogadlak be,, s alkalmassá teszlek a Bárány menyegzős lakomájára. Mikor, ima, őrködés, igém szorgalmas tanulmányozása által isteni jellembe öltöztök, magas színvonalat érhettek el. Megértitek az igazságot, jellemeteket isteni jóhatás alakítja, mert ez az Isten akarata, a ti megszentelődéstek. (Ifjúsági nevelő 1892 június 30) {3BC 1162.2}   

29-35. (20:1) A Sátán uralkodása az erős italon át - (idézi) Hát nem valóságos ez a leírás? Élethűen ecseteli a szegény, elbutított részeges tapasztalatát, aki züllésbe, romlásba süllyedt, mert ajkához emelte a poharat és aki ezt mondja: Újra csak azt fogom tenni. Az ilyenhez az átok a gonoszság megengedésével érkezik, és a Sátán uralkodik rajta. {3BC 1162.3}   

Aki a részegítő italra szokott, rettentő helyzetben van. Nem lehet érvelni vele, hogy tagadja meg a bűnös kielégülést. Beteg a gyomra, beteg az értelme; akaratereje meggyöngült, szomja nem ismer fékentartást. A sötétség hatalmasságainak fejedelme tartja őt fogságban, melyből nincs ereje kiszabadulni. Az áldozatok megsegítésére be kellene szüntetni a szeszes italok árusítását. Országunk vezetői ne látnák a Szeszárusítás borzalmas következményeit? A lapok naponta tele vannak kőszívet is megindító beszámolókkal. S ha vezetőink gondolkodása nem lenne romlott, belátnák, hogy véget kellene vetni a halált hozó szeszárusításnak. Az Úr indítsa a hatalmon levőket, mígcsak szeszárusítást betiltó lépéseket nem tesznek. (Szemle és hírnök 1894 május 1) {3BC 1162.4}