× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

1. Minden anyagi ügyet becsületes elvek szerint - Anyagi ügyeinkben határozott világosságot kell ragyogni engednünk. Ne kövessünk el semmi becstelenséget. Intézzünk mindent a legszigorúbban vett becsületességgel. Inkább veszítsünk anyagilag, mintsem becstelenül pénzre tegyünk szert. Itt kell élnünk az Isten törvényét, itt kell jellemünket isteni hasonlóságra tökéletesítenünk. Akár hívőkkel, akár hitetlenekkel, anyagi ügyeinket egyenes, igazságos elvek alapján kell intéznünk. Mindent Isten törvényének fényében lássunk, bármi csalás nélkül végezzünk a kettőssége a ravaszkodás egyetlen morzsája nélkül. (1898, 47 kézirat) {3BC 1158.4}   

Isten tisztességet szerez a becsületességnek, az igazságtalan eljárást viszont megátkozza. ..A hamis mértek utálatos az Úrnál." Az álnok Iónt, a hamis mérleg mindennemű becstelen üzletelés, minden olyan ügyeskedés jelképe, mely az egyenesség és becsületesség tettetése alatt álcázza az önzést és igazságtalanságot Isten a legkevésbé sem fogja jóváhagyni az ilyen ügyintézést. Az Úr gyűlöl minden hamis eljárást. Utál mindennemű önzést és másé kívánását. Nem fogja megtűrni a könyörtelen kihasználást, hamar ugyanazzal a módszerrel fizet vissza. Isten jólétet tud adni a szorgalmas embernek, aki becsületesen szerzi meg javait. Ezzel szemben átka nyugszik meg azon, aki önző ügyeskedéssel szeretne gyarapodni. {3BC 1158.5}   

Mikor valaki önzésbe és becstelenségbe merül, azt bizonyítja, hogy nem féli az Urat, nem tiszteli nevét. Aki Istennel áll kapcsolatban, az nem csupán az igazságtalanságot kerüli, hanem irgalmasságot és jóságot gyakorol mindenki iránt. Az Úr nem szentesít semmi személyválogatást. Nem hagyja jóvá azok eljárását sem, akik nem kedveznek a szegénynek, özvegynek, árvának (1893, 20/a. levél) {3BC 1158.6}   

14. Lásd 1 Krónika 27:32-34.hozzászólását. {3BC 1159.1}