× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

147. zsoltár

4. (19:1-3) (Lásd Ésaiás 60:1 fejtegetését) A világ pontocska csupán - Ő alkotta az éjszakát, ő sorakoztatta föl a tündöklő csillagokat az egekben. Nevén nevezi valamennyit. Az egek hirdetik Isten dicsőségét s kezének műveit hirdeti az égboltozat, azt bizonyítva az embernek, hogy ez a kicsiny föld pont csupán Isten teremtett világában. (Ifjúsági nevelő 1905 április 4) {3BC 1154.8}   

8, 16-18 (135:7) Természet jelenségei Isten szolgái - Alig van olyan folyamat a természetben, melyre Isten szavában ne találnánk utalást… {3BC 1154.9}   

(147:8; 16-18, 135:7 idézi) {3BC 1154.10}   

A Szentírásnak e szavai semmit sem mondanak a természet független törvényeiről. Isten szolgáltatja mind az anyagot, mind a tulajdonságait, melyek segítségével megvalósíthatja szándékát. Az Úr használja fel eszközeit, hogy a növényzet virágzó legyen. Ő küldi a harmatot, esőt, napsütést, hogy a pázsit kisarjadjon s kiterjessze szőnyegét a földre, hogy a bokrok és gyümölcsfák kirügyezzenek, virágot, majd gyümölcsöt teremjenek. Ne tételezzük föl, hogy olyan törvény indul meg, hogy a mag magától kikeljen, hogy a levél azért jelenik meg, mert magától kénytelen megjelenni. Istennek törvényei vannak, melyeket ö rendelt el. de ezek csak szolgák, melyekkel a kívánt eredményt eléri. Isten közvetlen közreműködése által bújik ki s kel életre a parányi mag a földből. Minden levél Isten hatalma által növekedik, minden virág ugyanazért virít. {3BC 1155.1}   

***** {3BC 1155}