× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

121. zsoltár

5. Isten közel jön, hogy ellásson minden szükségletet - Abban találhatunk igazi boldogságot, ha önzetlenül és erősen törekszünk segíteni a segítségre szorulókon. Isten megsegíti a gyöngét, s erőt ad az erőtlennek. Azokon a mezőkön, ahol a legnagyobbak a próbák, viszályok és nyomor. Isten munkásainak nagyobb védelemre van szükségük. Isten ezt mondja a harc tüzében fáradozóknak: "Az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felöl." {3BC 1153.7}   

Az Úr alkalmazkodik szükségleteinkhez. Ő az árnyék jobbunkon. Szorosan mellettünk jár. kész gondoskodni minden szükségletünkről. Nagyon közel jön azokhoz, akik készségesen szolgálatát végzik Minden egyesünket név szerint ismer. Csodálatos biztosítékokkal rendelkezünk Krisztus gyöngéd szeretetéről (1903. 51 kézirat) {3BC 1153.8}