× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

34. zsoltár

12-15. A bizonyosság egészséget hoz - (1 Péter 3:10-12-t idézi) {3BC 1146.5}   

Isten jóváhagyásának bizonyossága elősegíti a jó egészséget. Megerősíti a lelket a kétség, bizonytalanság és túlzott bánat ellen, mely oly gyakran fölemészti az életerőt, a leggyöngítőbb és legkétségbeejtőbb idegbajokat támasztva. Biztos igéjében az Úr megígérte,.hogy a szeme az igazakon nyugszik, föle könyörgéseiken, a gonoszságot művelők ellen viszont síkra száll. Igen megnehezítjük a munkát, mikor olyan utat választunk, melyért az Úr ellenünk lesz. (Advent szemle és szombat hírnök 1883 október 16) {3BC 1146.6}