× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

28. fejezet

9. Hűség az áldás előtt - (idézi) Az Úr ma is ezt a megbízást adja művében a bizalom tisztségeit betöltőknek, mint régen Salamonnak. Hozzánk is a próba és vizsga ideje érkezett el, mint régen Salamonhoz. {3BC 1128.10}   

Az Úr hűséget vár el, mielőtt ki tudná tölteni megígért áldásait. Akik Istennek tetsző szolgálatot ajánlanak fel, Isten összes parancsolatainak engedelmeskedniük kell. így válhatnak Krisztus képviselőivé. (1902, 163. kézirat) {3BC 1128.11}   

11-19,19. Angyal irányította Dávid írásait - Az Úr az ő angyala által tanította Dávidot s adta meg neki a ház mintáját is, melyet Salamonnak kellett fölépíteni az Úrnak. Isten angyalt bízott meg, hogy Dávid oldalánál álljon, mikor Salamon számára írásba foglalta az Isten építendő házára vonatkozó fontos utasításokat. Dávid teljes szívvel végezte ezt a föladatot. (1Lelki ajándékok 387) {3BC 1128.12}   

A názáreti ács volt a mennyei építőművész - A zsidó üdvrend alapja Krisztus volt. ő tervezte az első földi szenthely elrendezését. Ő adott minden utasítást, minden részletet Salamon templomának fölépítéséhez. Aki Názáret falujában ácsként dolgozott, az állította össze a tervet a házra, melyben az ő nevét kell majd tisztelni. A menny és a föld ügyei közvetlenebbül Krisztus fölügyelete alatt állnak, mint sokan gondolnák. (1899, 34. kézirat) {3BC 1129.1}   

20,21. Isten bölcsességet ad - (idézi) Akik ma a bizalom tisztségeit töltik be, ne feledjék Dávid komoly megbízó intéseit. Hisz ez ugyanúgy kötelező rájuk, mint Salamon idején voltak. Mai próbaidőnkben Isten ugyanúgy vizsgálja és próbálja népét, mint Salamon napjaiban. {3BC 1129.2}   

Az egész fejezet jelentőségteljes Isten mai népe számára. Az Isten kívánta ügyvezetésben, melyet megbízottai országa biztonságáért és virágzásáért végezzenek, az Úr nem kapcsol össze szétszórt elemeket, akiknek nincs valódi tapasztalata s akikben nincs meg a jellem fejlődésének az az ígérete, hogy rájuk számítani lehet, hogy felelősségeket hordozzanak a nemzet alakításánál, hogy legkomolyabb és legszentebb szolgálatot végezzenek Istenért. Olyan szolgálatot, mely megegyezik az őt képviselő nép emelkedett és megtisztított állapotával. {3BC 1129.3}   

Isten szolgálata nincs elkötelezve egyetlen ember ítéletéhez és választásához, hanem azok közt oszlik meg, akiket az Úr készségesnek talál a szívből fakadó, önfeláldozó szolgálatra. így Istentől kapott rátermettségüktől és képességüktől függőn mindenki az Úr által kijelölt felelősséget viseli. Népes és hatalmas nemzet jólétét bízta olyan emberekre, akiket képességük alkalmassá tett a felelősségek hordozására. Némelyeket az üzleti jellegű ügyek igazgatására választották; másokat lelki vonatkozású ügyekkel kapcsolatos, az Isten tiszteletét érintő ügyekről való gondoskodásra. Az egész vallásos szolgálatnak, de minden más ügy igazgatásának is a menny pecsétjét kellett viselnie. Szentség az Úrnak - ennek kellett minden munkás jelszavának lennie, minden osztályon. Elengedhetetlennek tartották, hogy mindent rendszeresen, tisztességesen, megbízhatón és gyorsan végezzenek. {3BC 1129.4}   

Az Úr bölcsességet ad a szolgálatát végzőknek. A pusztában a hordozható sátrat, majd a jeruzsálemi templomot is Isten pontos utasításai szerint építették. A kezdet kezdetén Isten nagyon igényes volt munkája tervezésénél és végrehajtásában. A föld mai korában az Úr sok világosságot és utasítást adott, hogy miként vigyük előre munkáját - emelkedett, kifinomult, nemesítő alapzaton. S nemtetszését vonják magukra azok, akik szolgálatában nem az ő tervét követik. Ezeket el fogja különíteni ügyétől s másokat fog próbára tenni, akik, ha önfejű ön-hittek lesznek, mások váltják le őket is. (1900, 1. kézirat) {3BC 1129.5}