× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

22. Ezsdrás vállalja a kockázatot - Ezsdrás és társai eltökélték, hogy Istent félik, neki engedelmeskednek és teljesen Istenbe vetik bizalmukat. Nem építenek ki kapcsolatot a világgal Isten ellenségeinek segítségét és barátságát keresve. Akár a sokasággal, akár alig egynéhánnyal tartottak, tudták, hogy a siker csakis Istentől jön. S nem kívánták, hogy eredményességüket gonosz emberek gazdagságának vagy tekintélyének tulajdonítsák az emberek. {3BC 1134.7}   

Ezsdrás vállalta a kockázatot, hogy Istenre bízza ügyét. Tudta, hogyha fontos föladatukban csődöt mondanának, az azért lenne, mert nem tartották magukat Isten követelményeihez, az Úrnak ezért nem állt módjában segíteni nekik. {3BC 1134.8}   

A Szentírás bő bizonyítékot szolgáltat arra, hogy biztonságosabb az Úrhoz csatlakozni s elveszíteni a világ jóindulatát és barátságát, mint a világra támaszkodnunk kedvezésért és támogatásért, s közben elfeledkeznünk Istentől való függőségünkről. Mivel a zsidók meg voltak győződve erről, nem engedték ellenfeleiknek, hogy csatlakozzanak a templom-építés munkálataihoz. A bálványimádók javaslataiban a Sátán próbálkozását ismerték föl, hogy Isten népét az Úr ellenségeivel való egységre és közösségre csábítsa. (Advent szemle és szombat hírnök 1884 január 8). {3BC 1134.9}