× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

10-12. Némelyek dicséretet zengtek, mások gyászoltak - (3:10.11-et idézi) Ez a dicséret És hálaadás, mondanunk sem kell, helyénvaló volt Az előttük álló ház elég fontos volt. hogy az ifi ismételten üzeneteket küldjön az építők bátorítására Szavakat adóit szolgáinak a szólásra, s mindnyájuknak ki keltett volna fejezni a hálát, mikor elkészült a templom alapja {3BC 1133.14}   

Most más nehézség támadt Siránkozás hallatszott, mivel a templom külseje kevésbé volt dicső, mint az első templomé Némelyek az épület viszonylagos silányságának emlegetésére használták ajkukat. A zenével és énekszóval, örvendezéssel és Isten magasztalásával elegyedve zavaró hangok hallatszottak. Nem az öröm, hála és dicséret, hanem az elégedetlenség hangjai (idézi 3:12-t) {3BC 1134.1}   

Pedig eleget láttak, hogy Istent magasztalják. Látták, hogy az Úr meglátogatta őket, miután hálátlanságuk és parancsolatai iránti hűtlenségük miatt szétszórta őket. 0 indította Cirusz szivét, hogy támogassa a háza újjáépítésével megbízottakat. A könnyen csüggedők nem jártak hitben. Leverő gondolatokat melengettek, és jócselekedetekre sem ihlettek. (1897, 116. kézirat.) {3BC 1134.2}