× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

23. fejezet

6. Menthetetlen az Isten elleni lázadás - Istennek az emberek megmentéséért készített terve minden részletében tökéletes. Ha hűen betöltjük a ránk eső részt, minden jól fog alakulni velünk. A hitehagyás támaszt viszályt, teremt nyomorúságos állapotokat, okoz romlást. Isten sohasem használja hatalmát arra, hogy elnyomja kezének alkotásait. Sohasem követel többet, mint amit az ember el képes végezni; sohasem bünteti engedetlen gyermekeit súlyosabban, mint szükséges ahhoz, hogy bűnbánatra késztesse őket; vagy hogy elriasszon másokat, hogy ilyenek példáját kövessék. Az Isten elleni lázadás menthetetlen. (Idők jelei 1881 május 19) {2BC 999.7}   

6-8. A hitetlenekkel való érintkezés veszedelmei - A hitetlenekkel való érintkezés, amint súlyos veszéllyel fenyegette az izraelitákat, minket is úgy fenyeget. A lángész és a tehetség termékei igen gyakran halálos mérget álcáznak. A vonzó álarc alatt olyan témákat fejtenek ki, olyan gondolatokat szellőztetnek, melyek vonzanak, fölcsigázzák az érdeklődést, megrontják az értelmet és szívet, így keresztény országunkban egyre csökken az istenfélelem, a kételkedés és az istentelenség diadalmaskodik. (Idők jelei 1881 május 19) {2BC 999.8}   

12,13. A veszedelmes házasság - Az Úr nem változott meg. Jelleme ma is olyan, milyen Józsué idején volt. Igaz, irgalmas, szánakozó, hűen beváltja szavát, mind az ígéreteket, mind a fenyegetéseket. Isten népének egyik legnagyobb mai veszedelme az istentelenekkel való barátkozás. Különösen, ha valaki hitetlennel köt házasságot. Sokaknál az ember szeretete elfedi a mennyeiek szeretetét. A bűnbe hanyatlás első lépése, hogy semmibe merik venni az Úr kifejezett parancsát; igen gyakran a teljes hitehagyás a következménye. Mindenkor veszélyes az embernek, ha Isten követelményeivel szemben a maga akaratát valósítsa meg. Az embernek mégis nehéz megtanulni, hogy Isten komolyan gondolja, amit mond. 32 {2BC 1000.1}   

Általános szabály, hogy aki olyanokat választ barátul és élettársul, akik visszautasítják Krisztust és lábbal tiporják Isten törvényét, végül maga is ugyanarra a gondolkodásra és lelkületre áll át. Mindig viseljük szívünkön a megátalkodottak üdvösségét s tanúsítsunk irántuk szeretetteljes, előzékeny lelkületet. Ennek ellenére csak azokat választhatjuk biztonságosan barátainknak, akik Istennek is barátai. (Idők jelei 1881 május 19) {2BC 1000.2}   

13. Lásd 17:13 kiegészítő megjegyzéseit. {2BC 1000.3}