× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

22. fejezet

15-34 (7:11-13) Óvakodjunk a lazaságtól, de a túlzott szigortól is - Minden keresztény vigyázzon, hogy elkerülje mindkét végletet, egyrészt a lanyhaságot, mikor a bűnnel szemben föllép, másrészt a túlzott szigort és alaptalan gyanakvást. Az izraeliták, akik annyira fölháborodtak Gád és Rúben férfiai ellen, emlékeztek rá, hogy Ákán esetében Isten hogyan dorgálta meg az éberség hiányát a köztük levő bűn fölfedése terén. Eltökélték akkor, hogy a jövőben azonnal és lelkiismeretes komolysággal fognak föllépni. De amikor ezt akarták tenni, az ellenkező végletbe estek. Ahelyett, hogy bírálattal álltak volna testvéreik elé, előzékenyen tudakozódniuk kellett volna, hogy alaposan megismerjék a tényállást. {2BC 999.4}   

Most is soknak kell hamis vádakat viselni. Akár Izráel férfiai, nyugodtak, megfontoltak lehetnek, mert a helyes oldalán állnak. Hálával kell megemlékezniük, hogy Isten mindenről tud, amit az emberek félreismernek vagy félremagyaráznak, s hogy mindem biztonságban az ő kezében hagyhatnak. Ő igazolni fogja a benne bízók ügyét, amint Ákán bűnét is kinyomozta. {2BC 999.5}   

Mennyi gonoszságot el lehetne hárítani, ha akit hamisan vádolnak, elkerülné a viszontvádat s helyette enyhe, békítő szavakat szólna. Akik pedig bűn elleni buzgalmukban igazságtalan gyanakvásba estek, törekedjenek a legkedvezőbb véleményt táplálni testvéreikről s örvendezzenek, ha hibátlannak találják őket. (Idők jelei 1881 május 12.) {2BC 999.6}