× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

20. fejezet

3-6. A tisztség nem akadályozta a bűnhődést - Bármilyen magas is volt tisztsége, a gyilkosnak el kellett szenvednie a büntetést. A nemzet biztonsága és tisztasága megkövetelte, hogy szigorúan megtorolják a gyilkosságot. Szentül őrizniük kellett az emberi életet, melyet egyedül Isten tud adni. {2BC 999.2}   

Az áldozat vére, akár Ábelé, Istenhez fog kiáltani bosszúért, mind a gyilkoson, mind azokon, akik a büntetéstől védik. Aki elnézi a gyilkos bűntettét, mikor bűnét rábizonyították, az bűnrészes s annak is el kell viselnie Isten haragját. Az Úr be akarta vésni népe elméjébe, hogy borzalmas gonosztett a gyilkosság. Másfelől a legmesszebbmenőkig és a legirgalmasabban gondoskodott az ártatlan fölmentéséről. (Idők jelei 1881 január 20) {2BC 999.3}