× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

18. fejezet

1 Tanúságtétel istentisztelet által - Kánaán földjén Isten népének közös gyülekezőhelyet kellett létrehozni, ahol évente háromszor mind össze tudtak jönni Isten tiszteletére. Amiképpen engedelmeskednek az isteni törvényeknek, úgy részesülnének Isten áldásában. Isten nem törölné el a bálványimádó nemzeteket. Alkalmat adna nekik, hogy egyházán keresztül megismerjék őt. Népe hosszú pusztai vándorlása tapasztalatának kellett e nemzetek tanulmányává válnia. Isten törvényének és uralkodásának ki kellett terjednie a föld egész területére, s a zsidóknak mint az élő Isten népének kellett közismertté válnia. {2BC 998.7}   

Szertartásaik mély benyomást keltő istentisztelet voltak és az élő Isten igazságáról tettek tanúságot. Áldozataik az eljövendő Üdvözítőre mutattak, aki végezetül át fogja venni az országokat az egész ég alatt s örökkön örökké birtokolni fogja azokat. Már bebizonyította, hogy hatalmában áll ezt megtenni, hiszen mint láthatatlan vezetőjük, leverte ellenségeiket és utat is készített egyházának a pusztában. Népe, ha a Mindenható árnyékában lakozna sohasem ismerne vereséget. Hiszen minden csatában angyaloknál hatalmasabb lény harcolna mellettük. (1899, 134.kézirat) {2BC 999.1}