× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

17. fejezet

13.(23:13) Megtorpanás akadályozza Isten tervét - Az Úr biztosra mondta, hogy el kell venniük a pogányok földjét, akik csapda voltak számukra és tövis lennének oldalukban. Az volt az Úr szava és terve, hogy vezetése alatt népe egyre nagyobb és nagyobb területet foglaljon el. Ahol csak házakat építettek és a földet művelték, kereskedő cégeket kell alapítaniuk, hogy ne nekik kelljen kölcsön kérniük szomszédaiktól, hanem a szomszédaiknak tőlük. Birtokaiknak terjeszkedniük kellett, nagy és hatalmas nemzetté kellett növekedniük. Ámde ők fele úton megtorpantak, kényelmüket féltették. így amit Isten el tudott volna végezni értük azáltal, hogy odahelyezi őket, ahol Isten ismeretét kellett volna terjeszteni, a bálványimádók utálatos tetteit meg kiűzni az országból, nem végezte el. {2BC 998.5}   

A zsidó nép minden előnye, lehetősége és előjoga dacára is elmulasztotta teljesíteni Isten tervét. Kevés gyümölcsöt teremtek, egyre kevesebbet, mígcsak az Úr a terméketlen fügefa átokkal egybeszőtt példázatát nem alkalmazta rájuk, hogy leírja a valamikor kiválasztott nemzet állapotát Az Úr szőlőjének meg nem művelt részére is gondolva kell végeznünk munkánkat. Ne csupán kevés helyen ruházzunk be és gondoskodjunk előnyökről. Az Úr azt akarja, hogy mindkettőt egyenlőbben osszuk el, hogy számos, ma még meg nem művel helyről gondoskodjunk. (1899, 126. kézirat.) {2BC 998.6}