× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

16, 18. Jézabel terve meghiúsul - Csábító mesterkedésével Jézabel megnyerte Josafát barátságát. Atáliát Jeroboámhoz, Jehosofát fiához adta feleségül. Tudta, hogy a lánya, akit az ő irányítása alatt neveltek, s aki ugyanolyan volt, mint ö, meg fogja valósítani tervét. Megvalósította-e? Nem valósította. A próféták fiai, akik a Sámuel alapította iskolákban nevelkedtek, szilárdan ragaszkodtak elméletben az igazsághoz, cselekedeteikben pedig az igaz tettekhez. (1899, 116. kézirat) {2BC 1038.1}