× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

38-44 (6:1-7) Tanulás és istenfélelem - Sámuel alapította meg az első állandó intézeteket vallásoktatásra és jövendölés ajándékainak kifejlesztésére. A főtantárgyak közt szerepelt Isten törvénye a Mózesnek adott utasításokkal, a szent történelem valamint a szent zene és költészet. A prófétaiskolákban azok tanították az ifjakat, akik nem csupán az isteni igazságban voltak igen jártasak, hanem maguk is szoros közösséget tartottak fönn Istennel és Isten az ő Lelkének rendkívüli ajándékával áldott meg. Ezek az oktatók a nép tiszteletének és bizalmának örvendeztek, mind a tanítás, mind az istenfélő életre való nevelés következtében. A Szentlélek hatalma gyakran kétségbevonhatatlanul megnyilvánult összejöveteleiken s a látnoki ajándék megjelenése is gyakori volt. Ezek az iskolák kimondhatatlanul értékesek voltak Izrael számára, nem csupán a vallásos igazság terjesztésérért hanem az istenfélelem élő szellemének fönntartására is. (Idők jelei 1882 július 20.) {2BC 1037.7}