× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

19. fejezet

4. Istenre tekintés fönntartja a bátorságot - Bármilyen - bátor és eredményes lehet valaki valamely soron kívüli munka végzésében, mikor a körülmények próbára teszik hitét, hacsak Istenen nem tartja tekintetét, el fogja veszíteni bátorságát. Még miután Isten több jelét adta hatalmának, miután megerősítette öt, hogy végezze az Úr munkáját, akkor is eredménytelen lesz, hacsak teljesen a mindenhatóban nem bízik. (Advent szemle és szombat hírnök 1913 október 16) {2BC 1035.3}   

18. Sokan nem hajtanak térdet Bálnak - Városainkban az Isten félelmét maguk előtt tartók ezrei élnek, akik nem hajtanak térdet a Bálnak. Mivel sokan egyszerű körülmények közt élnek, a világ nem vesz tudomást róluk. Bár elrejtve élnek a főutakon és ösvényeken, ennek ellenére is Istent keresik (1898, 17. kézirat) {2BC 1035.4}   

19-21. Elizeus jelleme - Illés figyelme Elizeusra, Sáfát fiára terelődött, aki a szolgákkal, tizenkét igás ökörrel szántott. Elizeus tanító, irányító és munkás is volt egyben. Nem élt bent a sűrűn lakott városokban. Apja földműveléssel foglalkozott; Elizeus a városi és udvari romlottságtól távol részesült nevelésben. Az egyszerűség, a szülei és Isten iránti engedelmesség szokásaira nevelték, így csöndben és megelégedésben készült a földművelés szerény munkájára. Bár szelíd és csöndes lelkületű volt, mégsem volt ingadozó a jelleme. Egyenesség, hűség, Isten szeretete és félelme élt benne. Fejedelemhez méltó jellemvonásokkal rendelkezett, mégis annak szelídsége lakott benne, aki szívesen szolgál. Értelmét az apró ügyek foglalkoztatták, hogy bármiben megbízható legyen, hogyha Isten elvárná, hogy közvetlenebbül cselekedjék érte, készen álljon meghallani Ura hangját. {2BC 1035.5}   

Elizeus jólétben élt; mégis megértette, hogy a sokoldalúsághoz állhatatos munkásnak kell lennie bármi elvégzésre váró dologban. Nem hagyta, hogy bármiben járatlanabb legyen, mint apja szolgái. Először szolgálni tanult meg, hogy tudja, mint keli vezetni, tanítani, parancsolni. {2BC 1035.6}   

Elizeus nyugodtan várakozott, hűségesen végezve munkáját. Napról-napra gyakorlati engedelmesség és amiben bizakodott: isteni kegyelem által, jellemerőre és céltudatosságra tett szert. Miközben minden tőle telhetőt megtett, hogy együttműködjék apjával a gazdaságban. Isten munkáját végezte. Közben megtanulta, miként működjön együtt Istennel. (Ifjúsági nevelő 1898 április 14) {2BC 1035.7}