× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

7 (Efézus 2:19-22) Isten lelki templomának előképe - A zsidó templom kitermelt kövekből épült. Faragás és csiszolás után ki is próbálták, mielőtt Jeruzsálembe szállították volna, ahol aztán helyére illesztették a templomban. Mikor mindent beszállítottak, az épületet kalapács zaja nélkül állították össze. Ez az épület Isten lelki templomának az előképe, mely minden nemzetből, nyelvből, népből és fajból, gazdagokból, szegényekből, tanultakból és tanulatlanokból összegyűjtött anyagból áll. Nem holt anyagok, melyeket kalapács és véső segítségével kell összeilleszteni. Hanem élő kövek, melyeket az igazság hasít ki a világból, s a nagy mester-építész, a templom Ura most vágja ki, most csiszolja és illeszti be őket kit-kit a maga helyére a lelki templomban. Mikor elkészül, minden részletében tökéletes lesz emberek és angyalok csodálatára, mert az építője és alkotója Isten. {2BC 1029.5}   

Senki se gondolja, hogy nincs szüksége kalapácsütésre. Nincs olyan egyén, nincsen olyan nemzet, mely minden szokásában és gondolatában tökéletes lenne. Az egyiknek a másiktól kell tanulnia. Ezért Isten azt akarja, hogy a különböző nemzetiségek olvadjanak össze, hogy egyek legyenek ítéletükben, egyek a szándékukban. Akkor a Krisztusban található egység meg fog valósulni. (Történelmi vázlatok 136) {2BC 1029.6}   

11-13 Az épületnek és jellegének Isten nagyságát kellett hirdetnie - (idézi a három verset) Az Úr háza építésének előkészületeit Isten utasításai szerint kellett végezni. Nem volt szabad kímélni sem fáradtságot sem költséget, hiszen az épületben Isten fog találkozni népével. Izrael Istenének nagyságát kellett megmutatnia a föld nemzetei előtt. Minden részletében annak tökéletességét kellett képviselnie, akit az izraelitáknak az egész világ előtt tisztelnie kellett. {2BC 1029.7}   

A Biblia többször megismétli az épületre vonatkozó utasításokat és részleteket. Mindenben a legpontosabban kellett követni az utasításokat. Hívőknek és hitetleneknek a munkára fordított gondos figyelemből kellett megtanulni a munka fontosságát. {2BC 1030.1}   

A templom építésénél tanúsított gondos figyelem tanítás számunkra, hogy milyen gondosnak is kell lennünk jellemépítésünknél. Nem volt szabad beépíteniük semmi hitvány anyagot. A különböző részek összeillesztésénél nem volt szabad hanyag munkát végezni. Résznek tökéletesen kellet illenie részhez. Ahogyan Isten temploma volt, pontosan úgy kell egyházának is lennie. Népének nem szabad értéktelen fát használnia, hanyag, nemtörődöm munkát végeznie... {2BC 1030.2}   

A gond és aggodalom idején, mikor súlyos teher nehezedik az emberre, világosan meg fog látszani, ki milyen anyagot használt jellemépítésénél. (1905, 18.kézirat) {2BC 1030.3}   

12, 13. Isten adja a készséget, értelmet és sokoldalúságot - (idézi a két verset) Az Úr ezt a szót küldte Salamonhoz, mikor a templom építésével foglalkozott. Biztosította, hogy figyelemmel kíséri mind az ö, mind a többiek erőfeszítéseit. Isten ma is ugyanilyen őrködve gondol munkájával. Akik őszintén fáradoznak betölteni az Úr igéjét és dicsőséget szerezni nevének, azok egyre növekvő ismeretekben fognak részesülni; mert az Úr együtt fog működni velük. Rátermettséget, értelmet és 50 sokoldalúságot fog adni munkájukhoz. Aki azzal az eltökéltséggel lép az Úr munkájába, hogy a lehető legjobbat nyújtsa, az mind értékes nevelésben fog részesülni, ha engedelmeskedik az Úr adta utasításoknak, és nem a maga bölcsességét és elgondolásait követi. Legyenek taníthatók, alázattal keressék az Urat, jókedvvel és hálával használva föl a kapott tudást. (1905, 18. kézirat) {2BC 1030.4}   

23-28 (8:6,7; 2Krónika 5:7,8,12-14) Két angyalt helyeztek a frigyláda mellé - A legcsodálatosabb szenthelyet készítették el a Mózesnek megmutatott minta szerint. Később Dávidnak mutatta meg ezt az Úr. A frigyszekrény tetején levő két angyalon kívül Salamon két további nagyobb méretű angyalt állított kétfelől a szövetség ládájának két végébe. Ezek az Isten törvényét védő mennyei angyalokat ábrázolták. Lehetetlenség leírni a szentély szépségét és nagyszerűségét. A papok ide hozták ünnepélyes tisztelettel a szent ládát, s helyezték a padlóra állított két méltóságos angyal szárnya alá. {2BC 1030.5}   

A szent énekkar fölemelte hangját Isten dicsőítésére. Hangjuk zengését sokféle hangszer kísérte. Miközben a templom udvarai Isten dicséretétől visszhangzottak. Isten dicsőségének fellege birtokába vette a templomot, mint a régi időkben a pusztai szenthelyet. (Szemle és hírnök 1905 november 9) {2BC 1030.6}