× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1-9. Dávid egyengeti Salamon előtt az utat - Dávid nyilvános munkásságának vége előtt állt Tudta, hogy rövidesen meghal. Nem hagyja ügyeit rendezetlenül, hogy majd nyugtalanítsák fia szívét. Míg elég testi és szellemi ereje maradt, rendezte országa ügyeit, a legkisebb kérdésekről sem feledkezve el. Figyelmezteti Salamont Sémei ügyére. Tudta, hogy Sémei bajt fog okozni az országnak Veszélyes, hirtelen indulatú ember volt, és csak a félelem tartotta őt féken. Majd ha mer, lázadást szít, vagy ha alkalom kínálkozik, megöli Salamont. {2BC 1024.8}   

Ügyei rendezésével Dávid követendő példát mutat az időseknek, hogy rendezzék ügyeiket, míg tudják, hogy mikor közel érnek a halálhoz és szellemi képességeik elgyöngülnek, földi ügy ne terelje el Istenről gondolataikat. (1Lelki ajándékok 389) {2BC 1025.1}   

19. Salamon tiszteli anyját - Azt tartjuk, hogy az ötödik parancs akkor is kötelező a gyermekekre, mikor megöregedtek. Bármilyen nagy is a tisztségük, sohasem szabad kibújniuk a szüleik tiszteletét előíró parancs iránti engedelmesség alól. Salamon, a legbölcsebb és leghatalmasabb uralkodó, aki valaha is földi trónon ült, mégis példát mutatott a fiúi szeretetre és tiszteletre. Noha a legbölcsebb tanácsadókból álló királyi udvar vette körül, mikor anyja meglátogatta, félretette az udvarnál előírt szertartásokat. A hatalmas király anyja jelenlétében csupán anyja fia volt. Fölkelt és meghajtotta magát anyja előtt. Majd jobbjára ültette trónján. (Idők jelei 1878 február 28) {2BC 1025.2}