× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

19. fejezet

16. 18-23. Sémei bevallja bűnét, Dávid megbocsát - Absolon halála után Isten Dávidhoz fordítja Izrael szivét. Simei, aki megátkozta Dávidot megalázottságában, életét féltve első volt a lázadók közül, aki Jeruzsálembe való visszatérésekor Dávid elé ment. Akik tanúi voltak átkozódásának, unszolták Dávidot, hogy ne óvja meg Sémei életét, mivel az Úr fölkentjét átkozta. Dávid azonban megdorgálta őket. Nem csupán megóvta Sémei életét, hanem kegyelmeién megbocsátott neki. Ha Dávidban bosszúálló szellem élt volna, most könnyen kielégíthette volna a vétkes megöletésével. (1 Lelki ajándékok 348) {2BC 1024.4}