× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

27. fejezet

28. Dávidot cserben hagyja a hite - Dávidnak erős volt a hite. most viszont, hogy a filiszteusok védelme alá helyezte magát, hite cserben hagyta őt. Ezt a lépést az Úr tanácsának kikérése nélkül tette; mégis, mikor a filiszteusok kedvezését kereste, gyönge viselkedés volt csalással viszonozni segítőkészségüket A filiszteusokat önzés késztette szívességre. Nem feledték Jesse fiát, hiszen vitézsége bajnokuk, Góliát életébe került és ellenük fordította a harc kimenetelét. Most örültek, hogy Dávid seregét elkülöníthetik Saul hadaitól. Remélték, hogy Dávid bosszút áll sérelmeiért - csatlakozik hozzájuk Saul és Izrael elleni csatájukban. (Idők jelei 1888 november 16) . {2BC 1022.3}   

Imamulasztás hibákhoz vezet - Ez az eset szemlélteti, hogy nagy és istenfélő emberek, akikkel Isten előbb együtt dolgozott, súlyos hibákat követnek el, ha nem őrködnek és imádkoznak, s nem teljesen Istenben bíznak. {2BC 1022.4}   

Aki hitben jár, aranynál értékesebb tapasztalatot nyerhet. Aki az Istenbe vetett tántoríthatatlan bizalom útján halad, a mennyel áll kapcsolatban. Isten gyermekének úgy kell végeznie dolgát, hogy egyedül Istentől várja erejét és irányítását. Csüggedés nélkül kell fáradoznia, telve reménnyel, mégha a legpróbáratevőbb, legbosszantóbb körülmények közé is helyezi őt a sors. {2BC 1022.5}   

Dávid tapasztalatát Isten mai népének okulására jegyezték le. A Sátán elleni küzdelemben Isten szolgája a mennyből nyert világosságot és irányítást, de a hosszas küzdelemben, s a trón-kérdés rendezetlensége miatt megfáradt és elcsüggedt. (Idők jelei 1888 november 9) {2BC 1022.6}