× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

13. fejezet

8-10. Saul jelleme előtűnik - Sámuel késleltetésével Isten meg akarta mutatni Saul szívét, hogy mások is tudják, mit tenne Saul valamely kényszerhelyzetben Az Úr próba-helyzetbe állította, és Saul megszegte a parancsot. Úgy vélte, nem számit, ki közelíti meg Istent, sem hogy milyen módon. így lendülettel és önhitséggel telve, magát tolta előtérbe a szent hivatalba. {2BC 1014.3}   

Az Úrnak megvannak a maga kijelölt eszközei, s ha ezeket nem ismerik el és nem tartják tiszteletben a munkájában szolgálók - ha megengedhetőnek tartják, hogy semmibe vegyék Isten követelményeit, akkor semmiképpen sem szabad megtartanunk őket a bizalom állásaiban, mivel nem hajlandók Istennek eszközein át közölt tanácsára és parancsaira hallgatni. Akár Saul, azt tennék, amit senki sem bízott rájuk. S a hibák, melyeket emberi belátásukat követve elkövetnének, oda helyeznék Isten népét, ahol vezetőjük, az Úr, nem tudná kinyilatkoztatni magát nekik. A szent dolgokat a közönségessel elegyítenék össze. (Ifjúsági tanító 1898 november 17) {2BC 1014.4}   

9. Saul imát ajánlhatott volna föl - Saul alázatos imával járulhatott volna az Úr elé, anélkül, hogy áldozatot mutatott volna be, hiszen az Úr elfogadja a megterhelt szív alázatos imáját. Ehelyett a pap tisztségébe tolakodott be. (Ifjúsági nevelő 1898 november 17) {2BC 1014.5}   

11. Sámuel hibáztatása további bűnre vezet - Saul minden áron igazolni akarta eljárását, s maga helyett a látnokot hibáztatta. {2BC 1014.6}   

Sokan tapossák ezt az utat ma is. Akár Saul, ők is vakok hibáikkal szemben. Mikor az Úr meg akarja inteni őket, sértésnek veszik a dorgálást, azokban találnak hibát, akik Isten üzenetét hozzák. {2BC 1014.7}   

Ha Saul kész lett volna elismerni tévedését, ez a keserű tapasztalata biztosíték lett volna a jövőre nézve. Azontúl elkerülte volna az Isten intését kiváltó hibákat. De azt gondolva, hogy igazságtalanul ítélték el, valószínűleg ismét ugyanazt a bűnt követte volna el. {2BC 1014.8}   

Az Úr azt akarja, hogy népe bármi körülmények közt föltétlen bizalmat tanúsítson iránta. Noha nem tudjuk mindig megérteni gondviselésének tevékenykedését, várjunk türelemmel, alázattal, míg jónak látja, hogy fölvilágosítson minket. Vigyázzunk, nehogy olyan felelősségeket vállaljunk magunkra, melyeket Isten nem ránk bízott. Az emberek gyakran túlbecsülik jellemüket és képességeiket. Alkalmasnak tarthatják magukat a legfontosabb munkákra, noha Isten jól látja, hogy arra sem készek, hogy akár a legszerényebb kötelességet is helyesen végezzék. (Idők jelei 1882 augusztus 10) {2BC 1015.1}   

13, 14. Saul balgasága elvetéséhez vezet - Saul bűne azt bizonyította, hogy méltatlan a szent felelősségekre. Aki ily kevéssé tisztelte Isten követelményeit, nem lehetett a nemzet bölcs vagy biztonságos vezetője. Ha türelemmel viselte volna az isteni próbát, a korona biztosítva lett volna mind neki, mind utódai számára. Valóban, Sámuel ezzel a céllal jött Gilgába. Ám Saul megméretett és híjával találtatott. El kellett hát távolítani öt, hogy annak adjon helyet, aki szentnek tekintené a tisztséget és tekintélyt. (Idők jelei 1882 augusztus 3) {2BC 1015.2}   

Ki szíve szerinti? - Saul Izrael szíve szerint való volt, Dávid azonban magának Istennek szíve szerinti. (Idők jelei 1888 június 15) {2BC 1015.3}