× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

10. fejezet

9. Saul új ember lett - Az Úr nem hagyta, hogy Sault isteni megvilágosodás nélkül állítsák felelős helyre. Új hivatás állt előtte, azért Isten Lelke szállt rá. Eredményként Saul új ember lett. Az Úr új lelket és más gondolkodást, más célokat, kívánságokat élesztett benne, mint az előbbiek. Ez a megvilágosodás és Isten lelki jellegű ismerete, mely áldásos helyzetbe emelte őt, Saul akaratát Isten akaratához volt hivatott kötni. (1888, 12/a. levél) {2BC 1013.4}   

24. Saul képességei megromlottak - Saul szellemi képessége és tekintélye, ha Isten uralma alá hajtotta volna, elég lett volna az ország kormányzásához. Ámde az adományokat, melyek alkalmassá tették őt a jócselekedetre, a Sátán is föl tudta használni, mikor Saul ö alá vetette azokat. Arra is képesítette, hogy széleskörű rossz hatást gyakoroljon. Jóval igazságtalanabb, ártalmasabb és makacsabb tudott lenni szentségtelen célkitűzéseivel, mint mások. Hiszen értelmét és szívét Istentől kapta, ezért magasabb képességekkel rendelkezett. (Idők jelei 1888 június 1) {2BC 1013.5}   

24, 25. Saul és Sámuel egymás iránti szeretete - A Sámuel és Saul közti kapcsolat igen-igen gyöngéd szeretet volt. Sámuel fiaként szerette Sault, míg Saul, akinek erős és lobbanékony volt a természete, mélyen tisztelte a látnokot, és ráárasztotta szeretetének és tiszteletének melegét. Így az élő Isten látnokát, vénöreg embert, kinek küldetése csaknem véget ért, s az ifjú királyt, akinek élethivatása még előtte állt, barátság és tisztelet kötelékei fűzték egymáshoz. A király romlott útján végig úgy ragaszkodott a látnokhoz, mint aki egyedül tudja őt megmenteni magától. (Idők jelei 1888 június 1) {2BC 1013.6}