× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

1-5. Egyetlen áldozat biztosítja Isten kedvezését - A filiszteusok áldozatukkal csillapítani remélték Isten haragját, noha nem ismerték azt az egyedüli áldozatot, mely Isten jóváhagyását biztosítja a bűnös embernek. Ajándékaik nem fedezték el a bűnt; mert nem Krisztusba vetett hitet fejeztek ki. (Idők jelei 1882 január 12) {2BC 1011.4}   

19. A tiszteletlen kíváncsiság szelleme ma is él - A tiszteletlen kíváncsiskodás szelleme ma is él. Sokan fürkészik azokat a titkokat, melyéket a végtelen bölcsesség jónak látott kijelentetlenül hagyni. Mivel nincs megbízható érvük, féltevésekre alapozzák elméleteiket. Az Úr ma is olyan bizonyosan cselekszik szolgáiért és ügyének fölépüléséért, amint ősi Izraelért is síkra szállt. A hamis tudomány el igyekszik pusztítani a gondviselés közbelépésébe vetett hitet, természetes okoknak tudva be minden ilyen jelenséget. Ez azonban a Sátán álokoskodása. Az ősellenség hatalmas jelekkel és csodákkal erősítgeti tekintélyét. Akik figyelmen kívül hagyják vagy tagadják Isten hatalmának rendkívüli bizonyítékait, azok a főcsaló előtt egyengetik az utat, hogy Izrael Istene fölött állónak magasztalja föl magát. {2BC 1011.5}   

Sokan igazságként fogadják el az álbölcsek érvelését, mikor ezek éppen az Isten által lefektetett alapokat ássák alá. Az ilyen tanítókról mondja az ihletés, hogy előbb balgákká kell válniuk a maguk szemében, hogy valóban bölccsé lehessenek. Isten a világ bolondjait választotta ki, hogy megszégyenítse velük a bölcseket. Kiket csupán emberi bölcsesség vezet, balgaságnak nevezik Isten, hatalmas műveinek egyszerűségét. Bölcsebbnek mondják magukat teremtőjüknél, mikor valóban tudatlanság és gyerekes beképzeltség áldozatai. Ez tartja őket a hitetlenség sötétségében, ezért nem ismerik föl Isten hatalmát, így nem is reszketnek előtte. (Idők jelei 1882 január 19) {2BC 1011.6}