× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

3. Izrael helytelen úton kérte a győzelmet - A dicső győzelmek emlékezetbe idézése friss reménységgel és bátorsággal töltötte el Izraelt. Azonnal elküldtek hát Silóba a szövetség szekrényéért, hogy mikor közénk jön, mondták, kiszabadítson minket ellenségeink kezéből. Nem vették eszükbe, hogy egyedül Isten törvénye tette szentté a frigyládát s hogy a láda jelenléte csak annyiban hoz áldást számukra, amennyiben engedelmeskednek a törvénynek. (Idők jelei 1881 december 22) {2BC 1011.2}   

3-5. Hofni és Fineás szentségtörőn belépnek a szentek szentjébe - Éli két fia készségesen beleegyezett a frigyszekrény elhozásába. A főpap jóváhagyása nélkül elbizakodottan bemerészkedtek a szentek szentjébe s kivitték Isten ládáját. Kevélységgel telten s előre örvendezve a gyors győzelemnek, elvitték a ládát a táborba. S a nép látva - mint gondolták - az Úr jelenlétének jelét, "nagy rivalgással rivalgott a nép, hogy megrendült bele a föld." (Idők jelei 1881 december 22) {2BC 1011.3}