× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

5. fejezet

13,14 (6:16,20) Izrael szerepe Jerikó meghódításában - Mikor Jerikó elfoglalása előtti hajnalon Józsué előre ment, harcra kész férfival találta magát szemben. Józsué megkérdezte tőle: Közülük való vagy-e, vagy ellenségeink közül? Az így felelt: „Nem, mert én az Úr seregeinek parancsnoka vagyok, most érkeztem." Ha Józsué szeme megnyílt volna, amint Elizeus szolgájának szeme Dótánnál, ha el bírta volna viselni a látványt, akkor Isten angyalait látta volna, amint Izrael gyermekei körül táboroznak. Mert a menny serege jött harcolni Isten népéért, s az Úr seregeinek parancsnoka, érkezett velük, hogy vezesse őket. Mikor Jerikó elesett, egyetlen emberi kéz sem érintette a város falait, mert az Úr angyalai döntötték le az erődítéseket s hatoltak be az ellenség várába. Nem Izrael foglalta el Jerikót, hanem az Úr seregeinek parancsnoka. Emellett Izraelnek is volt szerepe, hogy kimutassák üdvösségük parancsnokába vetett hitüket. {2BC 994.5}   

Csatákat kell megvívnunk minden nap. Súlyos küzdelem folyik minden lélekért a sötétség és a világosság fejedelme között. Súlyos csatát kell megvívni, hogy a föld lakosai figyelmeztetve legyenek az Úr nagy napjára, hogy az ellenség erősségeibe behatoljunk, s hogy akik az Urat szeretik, mind össze legyenek gyűjtve Emánuel fejedelem véráztatta zászlaja alatt. A fő küzdelem mégsem rátok vár. Mint Isten eszközei, neki kell átadnotok magatokat, hogy közreműködésiekkel bár, de ő tervezze, irányítsa és harcolja értetek a csatát. Az élet fejedelme áll munkája fejénél. Ő legyen veletek önző énetekkel vívott mindennapos küzdelmetekben, hogy hűek lehessetek az elvekhez; hogy az uralomra törő szenvedélyeket és indulatokat Krisztus kegyelme által le lehessen győzni, hogy végül is hódítókként kerüljetek ki ő általa, aki szeretett minket. Jézus már áthaladt előttünk ezen a területen. Jól ismeri minden kísértés hatalmát. Pontosan tudja, hogyan kell helytállni minden kényszerhelyzetben, s hogyan vezessen át minden ösvényen. Bízzatok meg hát benne! Bízzátok Istenre, mint hű teremtőre, lelketek megőrzését. (Advent szemle és szombat hírnök 1892 július 19) {2BC 994.6}