× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

4. Sámuel tizenkét évesen megbízást kap - Mikor még csak tizenkét éves volt, Anna fia különleges megbízást kapott a magasságos Istentől. (Idők jelei 1881 december 13) {2BC 1010.6}   

10-14. Isten mellőzheti a felnőtteket és gyermekeket használhat - Isten föl fogja használni azokat a gyerekeket és ifjakat, akik átadják magukat neki. Sámuelt az Úrnak nevelték ifjúságában. Isten mellőzte az őszbecsavarodott Élit, helyette a gyerek Sámuelhez szólt. (1899, 99. kézirat) {2BC 1010.7}   

11-14. Lásd: 2:11 kiegészítő fejtegetését. {2BC 1010.8}   

Az Úr mellőzi a családjuk nevelését hanyagoló apákat {2BC 1010.9}   

Éli Istenben és Isten igéjében hívő ember volt, mégsem "parancsolta meg", mint Ábrahám, "házanépének maga után." Hallgassuk meg, mit mond Isten Éli hanyagságáról: "íme én olyan dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mindkét fülük megcsendül belé." Az Úr régóta türelemmel viseltetett Eli iránt. Éli figyelmeztetésekben és utasításokban részesült, de - akárcsak a mai szülők - nem engedelmeskedett a figyelmeztetésnek. Mi-kor azután az Úr kézbe vette ügyét, nem szűnt meg, mígcsak alapos munkát nem végzett. (Advent szemle és szombat hírnök, 1886 május 4) {2BC 1010.10}   

20. (7:9,15). Sámuel mindkét kezével belefog - Izrael Istene most már Sámuelt iktatta be a bíró, a látnók és a pap hármas tisztjébe. Fél kezét Krisztus kezébe helyezi, másikkal a nemzet kormányát ragadta meg, és tartja bölcsen, szilárdan, hogy óvja-mentse őket a veszedelemtől. (Idők jelei 1882 június 22) {2BC 1011.1}