× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

15. fejezet

14-19. Sámson megérti függőségét - Az izraeliták ezrei voltak tanúi annak, hogy Sámson megverte a filiszteusokat, mégsem zengett egyetlen hang sem diadalmasan, míg a hős, csodás sikerétől megittasulva, maga ünnepelte meg győzelmét. Ámde magát magasztalta, ahelyett, hogy Istennek tulajdonította volna a dicsőséget. Alig fejezte be szavait, a legégetőbb és a leggyötrelmesebb szomjúság emlékeztette gyöngeségére. A nehéz öldöklés kimerítette, s nem volt mivel kielégítenie szomját. Megértette Istentől való függését s rádöbbent, hogy egyedül a Mindenható ereje által győzött. {2BC 1006.7}   

Akkor már Istent részesítette dicséretben szabadulásáért, s buzgó, komoly imában kérte gyötrő szomjának enyhülését. Az Úr meghallgatta könyörgését és forrást fakasztott számára. Sámson hálája jeléül a segítségül hívás forrásának nevezte el. (Idők jelei 1881 október 6) {2BC 1006.8}