× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

14. fejezet

1-4. Kém a táborban - Az Úr világosan utasította népét igéjében, ne fogjon össze azokkal, akik nem szeretik és nem félik őt. Az ilyen élettársak ritkán elégednek meg az őket megillető szeretettel és tisztelettel. Folyvást olyan kedvezést kívánnak elérni istenfélő feleségüktől vagy férjüktől, mely semmibe venné Isten valamelyik követelményét. Az istenfélő ember és gyülekezete számára olyan lesz a világi feleség vagy világi barát, mint a kém a táborban, aki szemmel tart minden alkalmat, hogy elárulja Krisztus szolgáját, hogy kiszolgáltassa őt az ellenség támadásainak. (Idők jelei 1910 szeptember 27) {2BC 1006.6}