× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

13. fejezet

2-5. Tanítás anyáknak - Isten sokakat eszközül használt volna, de szüleik helytelen vonásai miatt már születésükkor alkalmatlanná váltak. Mikor az Úr Sámsont akarta fölnevelni népe szabadítójául, már a gyermek születése előtt helyes szokásokat szabott az anyának. {2BC 1005.7}   

Amikor őt tanította, az Úr egyúttal az idők végén élő anyákat tanította. Ha Manoah felesége követte volna az uralkodó szokást, szervezete legyöngült volna a természet törvényeinek megrontásától s a gyermeke vele együtt szenvedte volna el a büntetést a törvénytaposásért. (Jó egészség 1880 február) {2BC 1005.8}   

2-23. Manoah találkozik Krisztussal - Manoah és felesége nem tudták, hogy aki így szól hozzájuk, az a fölkent szabadító: Jézus Krisztus volt. Isten küldöttének tekintették, de hogy ember áll-e előttük, vagy angyal, azt már nem tudták. Vendégszeretetet kívánva gyakorolni vendégük iránt, kérlelték, hogy maradjon velük, míg kecskegidát készítenek neki. De a vendég mineműségének tudatlansága miatt nem tudták, hogy vajon égőáldozatul ajánlják-e föl, vagy táplálékul tálalják elébe. {2BC 1006.1}   

Az angyal így felelt: "Bár marasztalsz, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt." Bizonyosnak tartva, hogy a vendége látnók volt, Manoah így szólt: "Kicsoda a te neved, hogy ha beteljesedik majd beszéded, tisztességgel illethessünk téged." {2BC 1006.2}   

A válasz így hangzott: "Miért kérdezősködsz nevem után, látva, hogy az titok? " Fölismerve vendégének isteni jellegét, Manoah vette az ételáldozatot és megáldozta a sziklán az Úrnak; s az angyal csodadolgot cselekedék Manoah és felesége szemeláttára. Tűz jött elő a sziklából s megemésztette az áldozatot s a lánggal az Úr angyala is fölszállt. Mikor ezt látták, arccal földre borultak. Nem volt kérdéses többé, hogy miféle lény volt a vendégük. Tudták, hogy a Szentet látták, aki a pusztában, felhőoszlopba rejtve dicsőségét, Izrael vezetője és segítője volt. {2BC 1006.3}   

Megdöbbenés, hódolat és rémület töltötte be Manoah szívét. Csak ennyit tudott mondani: "Biztosan meghalunk, mert az Istent láttuk." Ám ezen az ünnepi órán feleségének több hite volt, mint neki. Emlékeztette Manoa-hot, hogy az Úr elfogadta áldozatukat, fiút ígért nekik, aki majd meg kezdi szabadítani Izraelt. Ez inkább a tetszés, mint a harag jele volt Ha az Úr el akarta volna pusztítani őket, nem tette volna ezt a csodát és ígéretet sem tett volna, melynek beteljesedése, ha elpusztulnak, lehetetlenné vált volna. (Idők jelei 1881. Szeptember 15.) {2BC 1006.4}   

5. Az egyszerűség a szolgálatra való készségre vezet - Aki egyszerű lesz minden szokásában, korlátot szabva étvágyának, féken tartva indulatait és szenvedélyeit, az erősnek, tevékenynek és élénknek tarthatja meg szellemi képességeit, hogy fölismerjen mindent, ami megfontolást vagy tettet követel, vagy ami éleslátást kíván, hogy különbséget tegyen a szent és a szentségtelen közt, s készséges, hogy részt vegyen minden vállalkozásban, mely Isten dicsőségét és az emberiség javát szolgálja. (Idők jelei 1881 szeptember 29) {2BC 1006.5}