× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

23. (1 Mózes 15:16) Nemzetek próbaideje - Isten késedelmes a haragra Próbaidőt adott a gonosz nemzeteknek, hogy megismerhessék öt és jellemét. Az Úr az adott világosság szerint ítélte meg őket, mivel visszautasították a világosságot, s inkább a maguk, mint Isten útját választották. Isten megindokolta, mért nem irtatja ki azonnal a kánaánitákat. Az emoreusok gonoszsága még nem telt be. Istentelenségük által fokozatosan arra a pontra jutottak, ahol lehetetlenség volt továbbra is Isten hosszútűrését gyakorolni és ki kellett irtani őket. Amíg gonoszságuk be nem telt. Isten megtorlása késlekedett. Minden nemzetnek megvan a próbaideje. Akik semmibe vették Isten törvényét, azok egyre gonoszabbak lettek. A gyermekek örökölték szüleik lázadó szellemét, gonoszabbul viselkedtek, mint szüleik, mígcsak Isten haragja le nem sújtott rájuk. A büntetés nem csökkent a halasztás miatt. (1900, 58kézirat) {2BC 1005.6}